Personale

Lunge - og Allergiklinikken, København

v/ Niels Seersholm, speciallæge dr.med.


Lunge og Allergiklinikken v/Torben Evald, speciallæge

Vi er i Lunge - og Allergiklinikken:

1 Speciallæge, 3 sygeplejersker og 2 lægesekretærer.


Speciallæge:

Niels Seersholm, dr. med.

Speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme

Tidligere ledende overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital

Doktordisputats om alfa-1-antitrypsinmangel og udvikling af lungesygdom

Publiceret over 70 artikler i internationale tidsskrifter.Erfarende lungesygeplejersker:

Marianne

Tine

Svenja

Karen Sofie


Dygtige lægesekretærer:

Kristina

Karina

Lunge- og Allergiklinikken, København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv, 1364 København K   |   Tlf 3313 6513   |   klinik@lungeogallergi.dk