Personale

Vi er i Lunge og Allergiklinikken:

1 Speciallæge, 4 sygeplejersker og 2 lægesekretærer.


Speciallæge:

Niels Seersholm, dr. med.

Speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme

Har skrevet doktordisputats om alfa-1-antitrypsinmangel og udvikling af lungesygdom

Har publiceret over 60 artikler i internationale tidsskrifter.Sygeplejersker:

Marianne

Tine

Svenja

Karen Sofie


Lægesekretærer:

Kristina

Karina

Lunge- og Allergiklinikken, København   |   Tlf 3313 6513   |   klinik@lungeogallergi.dk