Patientvejledninger

Lunge - og Allergiklinikken, København

v/ Niels Seersholm, speciallæge dr.med.

Lunge- og Allergiklinikken, København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv, 1364 København K   |   Tlf 3313 6513   |   klinik@lungeogallergi.dk